Tytuł projektu: Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administracji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Słoneczna Geodezja

Cel projektu : zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie przez przejście na gospodarkę niskoemisyjną z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii

Beneficjent: Powiat Gnieźnieński

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Całkowita wartość Projektu wynosi 565.070,96 zł
Wartość projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 565.070,96 zł

Dofinansowanie na realizację Projektu z budżetu środków europejskich wynosi 479.471,36 zł
Dofinansowanie.

Dofinansowanie na realizację Projektu z budżetu środków europejskich wynosi 479.471,36 zł